GM-WRC001

Uzaqdan idarəedici, GM-GDL001 və GM-GDL002 saysız-hesabsız uzaqdan nəzarətçiləri dəstəkləyə bilər.
Effektiv simsiz məsafə: 30m.
Bu model yalnız GM-GDL001 və ya GM-GDL002-də istifadə edilə bilər

İstehsalçı