Videokameralar

Məqsəd - real vaxt rejimində video nəzarət, hadisələrin qeydiyyatı və qeydə alınması, həyəcan hadisələrinin göstərilməsi və bildirilməsi